TOTAL-LOGO

נתחיל במס' שאלות בשביל להכיר

יש למלא שם מלא
מספר ת.ז אינו תקין
מספר הטלפון אינו תקין

האם העסק חדש/קיים

האם קיימים עיקולים או הגבלה בחשבון הבנק?

האם היו החזרות של צ'קים בחשבון הבנק?

שים לב יש לענות על כל השאלות

Brought to life by Aramapp.info

בדיקה פיננסית ב99 שקלים בלבד!!

בסיום הבדיקה תתקבל התמונה הפיננסית המלאה שלכם, ובהתאם אליה נחליט יחד אילו שינויים הכרחיים עבורכם על מנת לחסוך לכם עשרות-מאות אלפי שקלים!